Privacy

PRIVACY – CHÍNH SÁCH QUYỂN RIÊNG TƯ

QUYỀN RIÊNG TƯ

Cam kết của chúng tôi đến sự riêng tư của bạn

 

Sự riêng tư của bạn là hết sức quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi gửi đến bạn thông báo này để giải thích các hoạt động thông tin trực tuyến của mình cũng như mang đến cho bạn quyền lựa chọn về cách thức mà chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin của bạn.

Chính sách bảo mật này (“Privacy Policy”) giải thích cách FATEL thu thập và xử lý thông tin từ các thành viên và người dùng của trang web, ứng dụng phần mềm và các dịch vụ trực tuyến khác mà chúng tôi cung cấp (gọi chung là “Sản phẩm của FATEL” ). Các sản phẩm của FATEL bao gồm: tiện ích mở rộng FATEL dành cho trình duyệt web (“Tiện ích mở rộng”) và trang web có tại www.fatel.vn (“Trang web” ).

 

Chúng tôi thu thập dữ liệu gì và tại sao

Để cung cấp các sản phẩm của chúng tôi, FATEL thu thập thông tin mà bạn chia sẻ trực tiếp với chúng tôi khi bạn sử dụng trang web, tiện ích mở rộng của chúng tôi. Mặc dù không cần thiết, bạn có thể chọn cung cấp email của mình để thiết lập tài khoản với chúng tôi. Bạn cũng có thể thiết lập hồ sơ của mình với tên của bạn và các thông tin khác để có trải nghiệm cá nhân hóa hơn.

Thông tin tài khoản và hồ sơ.

Khi bạn trở thành thành viên của FATEL, bạn chia sẻ một lượng thông tin hạn chế trong quá trình đăng ký, có thể tùy chọn bao gồm tên, địa chỉ email, mật khẩu thành viên và các thông tin đăng ký khác để cá nhân hóa hồ sơ của bạn.

Nếu bạn chọn liên kết một hồ sơ mạng xã hội (như Facebook) khi đăng nhập, FATEL sẽ lưu trữ thông tin này cho mục đích đăng nhập. Việc liên kết hồ sơ mạng xã hội của bạn sẽ cấp cho FATEL quyền truy cập vào hồ sơ, nhưng chỉ khi được cho phép bởi cài đặt quyền của bạn, điều khoản dịch vụ của nền tảng đó và Chính sách quyền riêng tư này. Chúng tôi sẽ KHÔNG theo dõi bất kỳ hoạt động truyền thông xã hội nào của bạn và chúng tôi không thể đăng bất kỳ điều gì thay mặt bạn.

 

Dữ liệu nào chúng tôi không thu thập

Chúng tôi thu thập thông tin mà chúng tôi tin rằng có thể giúp chúng tôi tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho người dùng. Điều này không bao gồm và chúng tôi không thu thập bất kỳ thông tin nào từ lịch sử công cụ tìm kiếm, email của bạn hoặc từ các trang web khác

Chúng tôi cũng không thu thập thông tin ngân hàng hoặc thẻ tín dụng

Cách chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn

Chúng tôi biết dữ liệu cá nhân của bạn quan trọng như thế nào đối với bạn, vì vậy chúng tôi sẽ không bao giờ bán nó. Chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ nó khi có sự đồng ý của bạn hoặc theo những cách bạn mong đợi 

Cách chúng tôi bảo vệ dữ liệu của bạn

Bảo mật thông tin của bạn là quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi có một nhóm chuyên bảo vệ thông tin của bạn và đã áp dụng các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử và thủ tục.

Các biện pháp này bao gồm hạn chế quyền truy cập, sử dụng mã hóa, kiểm tra lỗ hổng bảo mật, phát hiện phần mềm độc hại nâng cao, sử dụng kỹ thuật giả danh và ẩn danh, v.v.

 

Mặc dù chúng tôi không muốn nói ra điều đó, nhưng bất chấp nỗ lực của chúng tôi, chúng tôi không thể đảm bảo rằng thông tin người dùng sẽ không bị truy cập, xem, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy do vi phạm bất kỳ biện pháp bảo vệ nào của chúng tôi. Bạn tự chịu rủi ro khi cung cấp thông tin cho chúng tôi.

FATEL  chỉ giữ lại thông tin về bạn miễn là bạn tiếp tục sử dụng FATEL.. Chúng tôi cũng sẽ lưu giữ thông tin nếu chúng tôi cần để đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý của mình và để bảo vệ trước các khiếu nại pháp lý.

 

Lựa chọn của bạn để quản lý dữ liệu của bạn

Chúng tôi đã giúp bạn dễ dàng chọn không tham gia các sản phẩm của FATEL bất kỳ lúc nào.

 

Bạn luôn có thể điều chỉnh cài đặt cá nhân của mình về thông tin bạn chia sẻ và cách FATEL giao tiếp với bạn bằng cách truy cập trang tài khoản của bạn và nhấp vào tiêu đề “cá nhân hóa” hoặc “email”. Xin lưu ý rằng việc giới hạn thông tin bạn cung cấp có thể ảnh hưởng đến khả năng của FATEL trong việc cung cấp các giao dịch và sản phẩm nhất định cho bạn.

Nếu bạn muốn ngừng sử dụng FATEL, chúng tôi có hướng dẫn về cách gỡ cài đặt Tiện ích mở rộng trên Trang web của chúng tôi và nếu bạn gặp bất kỳ vấn đề nào, bạn có thể liên hệ với nhóm hỗ trợ của chúng tôi để được hỗ trợ bằng cách gửi email tới admin@fatel.vn.

 

Nếu bạn muốn xóa hồ sơ hoặc thông tin cá nhân của mình, bạn luôn có thể hỏi chúng tôi bằng cách gửi email đến admin@fatel.vn. Chúng tôi sẽ xóa bất kỳ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi có.

 

Các thay đổi đối với chính sách này

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các chính sách và thông lệ của mình khi cần. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách Bảo mật của chúng tôi bằng cách đăng bất kỳ thay đổi nào tại đây. Nếu chúng tôi làm vậy, bạn sẽ thấy rằng ngày ở đầu Chính sách quyền riêng tư này đã thay đổi.

 

Đồng ý của bạn

Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đã đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin như chúng tôi đã nêu trên. Chúng tôi có quyền cập nhật và / hoặc thay đổi chính sách bảo mật tại bất kỳ thời điểm nào và sẽ đăng những thay đổi trên trang này để bạn luôn luôn biết được thông tin chúng tôi thu thập sẽ được sử dụng như thế nào, cũng như được tiết lộ trong hoàn cảnh nào. Chúng tôi cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn và sẽ không bán thông tin cá nhân của bạn, hoặc tiết lộ thông tin của bạn ngoại trừ như đã nêu trên.

 

Liên lạc với chúng tôi bằng cách nào

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật và thông lệ của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại admin@fatel.vn